Αγαπητές/οί συμμετέχοντες, η πανδημία λειτούργησε ορμητικά στο τομέα της εκπαίδευσης παρασύροντας δομές, οργάνωτικά σχεδιαγράμματα και τρόπους λειτουργίας. Όλοι πλεον βιώνουμε ένα νέο διαφορετικό πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο καλεστήκαμε όλοι να αναμορφώσουμε την λειτουργία μας, να ανταπεξέλθουμε στα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα ενώ δεν μπορούσαμε να μείνουμε και αμέτοχοι και σε ότι αφορά τον ρόλο της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην αντιμετώπιση της ίδιας της πανδημίας.

Τα σποράκια γίνονται δέντρα ας μη αφήσουμε κανένα να πάει κανένα χαμένο!

Έχοντας τα παραπάνω ως πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλες οι ομάδες και στην παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία. Με σεβασμό στο έργο των ομάδων, σας καλούμε να υποβάλλετε την δραστηριότητά σας σε όποιο βαθμό και αν αυτή είναι ολοκληρωμένη με στόχο την δημιουργία αποθετηρίου που θα συνεχιστεί στο μέλλον από ομάδες του σχολείου σας ή άλλες επιδεικνύοντας τα οφέλη των κοινοτήτων μάθησης. Παρακαλώ να αποθηκεύσετε την πρόοδο των έργων σας σε Github,  Googledrive, Onedrive, Dropbox κτλ. και καταθέστε τον σύνδεσμο.