Παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα απαιτούσε εργαστηριακούς χώρους με εξοπλισμό σημαντικής αξίας και εξειδικευμένους ερευνητές. Η 4η Βιομηχανική επανάσταση στον 21ο αιώνα αλλάζει τον χάρτη και παρέχει την δυνατότητα σε απλούς πολίτες να πάρουν ενεργό μέρος σε επιστημονικά έργα. Η σχέση του σύγχρονου Ανθρώπου με την Τεχνολογία, δοκιμάζεται μέσα από τις αντιφάσεις από την μια του θαυμασμού των επιτευγμάτων και της αποτελεσματικότητάς της και από την άλλη του δέους και του περιορισμού του ρόλου του Ανθρώπου, ως παράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής δημιουργίας και παραγωγής. Η τυπική εκπαίδευση αδυνατεί να ανταποκριθεί καθώς απαιτείται τακτική αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, ενώ ιδιωτικοί χώροι μη τυπικής εκπαίδευσης έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν νέες τεχνικές και εργαλεία, δεν διαθέτουν όμως την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση. 

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητές ενεργοποιούμε έναν “Κόμβο Επιστήμης των Πολιτών στην Εκπαίδευση” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που αναπτύσσει την φιλοσοφία των κοινοτήτων έρευνας πολιτών σε ζητήματα που προβληματίζουν την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε διατμηματικό επίπεδο όπως τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, ανιχνέυυμε την δυνατότητα δημιουργίας πιλοτικών “Κέντρων Επιστήμης των Πολιτών στην Εκπαίδευση” στη Δευτεροβάθμια όπου οι φοιτητές και οι μαθητές συμπράττουν σε προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από δραστηριότητες ST3dM αναπτύσσουμε την Επιστήμη των Πολιτών, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική ρομποτική και την τρισδιάστατη σχεδίαση ενισχύοντας τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε την ευαισθησία τους για τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινότητες ενδυναμώνοντας την ταυτότητα του ενεργού πολίτη και την αγαστή σχέση του με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι κοινωνίες μας θα δοκιμαστούν στην νέα τάξη πραγμάτων μέσα από το καλύτερο έως τώρα σύστημα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε επιστημονικά έργα θα θεμελιώσει την κουλτούρα της Αντιπροσωπευτικής Επιστήμης.