Η ομάδα ST3dM δημιουργήθηκε στα πλαίσια της έρευνας του εργαστηρίου Ε.ΔΙ.Φ.Ε.Τ. γύρω από την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά την εισαγωγή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση. Ειδικότερα στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα Τσιαστούδη Δημητρίου και υπό την επίβλεψη του καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Πολάτογλου Χαρίτων, δημιουργήθηκαν :

ο 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και εκτύπωσης με την συμμετοχή 121 ομάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα,
ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και εκτύπωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα,

ο 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και εκτύπωσης με την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Σημαντικές ημερομηνίες:

31 Μαρτίου 2021 Δήλωση ομάδων/εκπαιδευτικών

24 Μαρτίου 2021 Αρχίζει το ασύγχρονο δικτυακό σεμινάριο για την 3Δ σχεδίαση και εκτύπωση

10 ΜαΪου 2021 η υποβολή των ηλεκτρονικών φακέλων με τα έργα


επιμορφωτικό υλικό και εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις στην χρήση λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης που εφαρμόστηκε στο πρώτο έτος σε 92 εκπαιδευτικούς και 625 μαθητές της χώρας μας,

συγκροτήθηκε σώμα 40 πρεσβευτών του Διαγωνισμού που στοχεύει στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στις διαδικασίες της τυπικής εκπαίδευσης,

τέλος διενεργήθηκε συνέδριο για την διάδοση των καλών πρακτικών που αναδύθηκαν


Η ομάδα υποστήριξης του διαγωνισμού πέραν των παραπάνω συγκροτείται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης :

Ανθούλα Μαϊδου, Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια Τεχνολογίας, Υπ. Διδάκτωρ
Τυρίμος Τάσος, Αρχιτέκτων,Ζωγράφος, καθηγητής Σχολής Κινηματογράφου Α.Π.Θ.


Στο δεύτερο και τρίτο έτος του διαγωνισμού, 2019-2020 και 2020-21 δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ταυτόχρονη εισαγωγή στοιχείων της επιστήμης των πολιτών, στοιχείων διαστημικής, αλλά και συνεργασίας των συμμετεχόντων ομάδων.