*Η ημερομηνίες έχουν αλλάξει εξ΄ αιτίας της καθυστέρησης ανακοίνωσης της έγκρισης του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα η απλή δήλωση ομάδων έχει μετατεθεί από 20 Ιανουαρίου σε 14 Φεβρουαρίου 2020 , η τελική κατάθεση έργων στις 12 Απριλίου και η ανακοίνωση της αξιολόγησης στις 30 Απριλίου. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το συνοπτικό timeline του διαγωνισμού ως μια γρήγορη αναφορά.

ΣΥΝ.-ΕΠ