Νέος Διαγωνισμός μόνο για τους εκπαιδευτικούς με θεματολογία


«Teacher tool»


Διαγωνισμός αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, συζητάμε σε φόρουμ και δημιουργούμε τα εργαλείο μας, ένα μαρκαδόρο, ένα σφουγγάρι ένα πολυχάρακα, μία μολυβοθήκη ένα spinner ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που θεωρούμε ότι μπορεί να εκτυπωθεί και να βοηθήσει στο λειτούργημά μας.