Ας μελετήσουμε την ιστορία της Αστρονομίας και ας κατσκευάσουμε ένα εργαλείο πλοήγησης.Ας δημιουργήσουμε έναν εξάντα.Τι θα λέγατε για μια βραδιά στο σχολείο και ένα Sky-party.