Εισαγωγή

Ο διαγωνισμός προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το κίνητρο του ανταγωνισμού ως εκπαιδευτικό εργαλείο υποστήριξης της γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω η ευγενής άμιλλα είναι το πρωτέυον χαρακτηριστικό που πρέπει να συνοδεύει την συμμετοχή ενός μαθητή, και καθώς αυτό δεν είναι κάτι που προυπάρχει μέσα μας θα πρέπει να καλλιεργηθεί με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Ωθούμε τους συμμετέχοντες στην ταυτόχρονη συμμετοχή τους σε συνεργατικό αντικείμενο για να υποστηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια. Οι κανονισμοί είναι αυτοί που οριοθετούν τα δεδομένα στην προσπάθεια των μαθητών στο διαγωνιστικό τμήμα ώστε να υπερβούν κάθε φορά τον εαυτό τους, τον μοναδικό που συναγωνίζονται.

Σε αυτά τα πλαίσια, εντός της ενότητας θα βρείτε την προκύρηξη του διαγωνισμού, συνοπτικές οδηγίες και κυρίως συχνές ερωτήσεις άλλων συμμετεχόντων που ανανεώνονται συνεχώς.