3η Κατηγορία: Υποθαλάσσιοι.

Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου.
• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:
Για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Θεματολογία
Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε « Αλμυρό Νερό»

1.Το διαγωνιστικό τμήμα περιλαμβάνει την δημιουργία μίας βάσης παγουρίνο για το ποδήλατο.

Κάνουμε μία μελέτη με θεματολογία το Αλμυρό νερό (Υποθαλάσσιος χώρος, Αχ εγώ Βαχ εσύ, η θάλασσα που μας ενώνει, προσφυγικές ροές,
Υφαλοκρυπίδα, Πλούτος και ρύπανση των θαλασσών μας
,κ.τ.λ.), εμπνεόμαστε από αυτήν και εκφραζόμαστε μέσω της βάσης του παγουρίνο.

2.Μη διαγωνιστικό τμήμα.

Citizen science experiment : Πως μπορούν οι πολίτες του 21ου αιώνα να συμμετέχουν συλλογικά στην επιστημονική πρακτική;

Δημιουργούμε τον βυθό των θαλασσών μας.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη του βυθού της περιοχής μας και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε τον ανάγλυφο βυθό όλης της Ελλάδας.

Αποτέλεσμα εικόνας για 3d terrain