Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολών

Ακολουθώντας την παράταση του σχολικού έτους και αντιλαμβανόμενοι το συνολικό φόρτο εργασίας της σχολικής κοινότητας, η επιστημονική ομάδα αποφάσισε να παρατείνει την δυνατότητα ολοκλήρωσης και κατάθεσης της εργασίας σας έως και

31/5/2021.

Αγαπητές/αγαπητοί συγχαρητήρια για την πρόοδό σας έως και αυτήν την στιγμή. Παρακαλώ να αποθηκεύσετε την πρόοδο των έργων σας σε Github,  Googledrive, Onedrive, Dropbox κτλ. και καταθέστε τον σύνδεσμο.