1η Κατηγορία : Γήινοι

Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου.
• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:
Για την Βασική κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 μέλη έως μία τάξη.

Θεματολογία
Ως θεματολογία του Δημοτικού επιλέχθηκε «Γλυκό νερό»


1. Διαγωνιστικό τμήμα: «Επεξεργασία του νερού στην περιοχή μας». Μελετάμε τα ποτάμια τις λίμνες και τα υπόγεια ρεύματα της περιοχής μας. Εμπνεόμαστε από την έρευνά μας και δημιουργούμε το τοπικό μας παγουρίνο!

2. Μη διαγωνιστικό τμήμα.

Citizen science experiment : Πως μπορούν οι πολίτες του 21ου αιώνα να συμμετέχουν συλλογικά στην επιστημονική πρακτική;

Δημιουργούμε την επιφάνεια της περιοχής μας. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως με λίγα βήματα μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη της περιοχής μας σημειώνουμε τις περιοχές υδάτινων πόρων και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε το ανάγλυφο όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αποτέλεσμα εικόνας για 3d terrain