Μετά την αίτηση συμμετοχή σας θα σας δοθούν έτοιμα τρισδιάστατα σχέδια των τμημάτων ενός εξάντα.

Εσείς καλείστε να διαμορφώσεται καλλιτεχνικά τουλάχιστον τους τρεις εσωτερικούς δίσκους του κύριου σώματος που βλέπεται παραπάνω.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε πως λειτουργεί ο εξάντας.