1η Ανακοίνωση

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ) του Τμήματος Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οργανώνει:

1st Συνέδριο ST3dM

από 6 μέχρι 8 Δεκεμβρίου, 2019 στο 1o Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

Αποτελεί το επιστέγασμα των επιτευγμάτων του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού ST3dM Διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν σχολεία το σχολικό έτος 2018-2019 και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Το συνέδριο στοχεύει στο να αποτελέσει ένα φόρουμ όπου θα παρουσιαστούν τα τελευταία αποτελέσματα στο πεδίο της ενσωμάτωσης της 3Δ εκτύπωσης στο πρόγραμμα σπουδών καθώς επίσης και αποτελέσματα ακαδημαϊκών ερευνών στη χρήση της προσθετικής τεχνολογίας σε περιβάλλοντα τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης.

Οδηγίες υποβολής εργασιών

Όλες οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα σε άλλο περιοδικό ή συνέδριο.

Οι ακόλουθες κατηγορίες είναι ευπρόσδεκτες:

  • Προφορικές παρουσιάσεις που περιγράφουν τις παιδαγωγικές μεθόδους ορθής πρακτικής για την ενσωμάτωση της εκτύπωσης 3d στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης: Περιλήψεις (Τίτλος + Συγγραφείς & Συνεργάτες + 300 λέξεις)
  • Αφίσες που περιγράφουν το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον Διαγωνισμό ST3dM και τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 3d στην εκπαίδευση γενικά. Περιλήψεις (Τίτλος + Συγγραφείς & Συνεργάτες + 300 λέξεις)

Θεματικές Κατηγορίες

Εκπαίδευση: Τρισδιάστατη εκτύπωση & Σχεδιασμός σε : Εκπαιδευτική Πρακτική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Προπτυχιακή Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Άτυπη Μάθηση, Δια βίου Μάθηση, Θέματα Απασχόλησης και Τάσεις

Παιδαγωγικές μέθοδοι: 3d εκτύπωση και σχεδίαση σε : παιδαγωγικές καινοτομίες, συνεργατική μάθηση, PBL, μάθηση και παιχνίδι μέσω παιχνιδιών, ενεργητική και βιωματική μάθηση, δημιουργικότητα και σχεδιασμός, σκέψη, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, STEAM εκπαιδευτικές εμπειρίες, διδασκαλία και καθοδήγηση, σχεδιασμός χώρου εκμάθησης, δεξιότητες του 21ου αιώνα

Τρισδιάστατη εκτύπωση και σχεδίαση στην Συμπεριληπτική Μάθηση, την Πολιτιστική Διαφορετικότητα και την Ειδική Εκπαίδευση Εμπόδια στη Μάθηση (εθνικότητα, ηλικία, κλπ.), Φύλο και Ισότητα στην Εκπαίδευση, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση, Ψηφιακό Χάσμα και Τεχνολογικός Αποκλεισμός, Πολυπολιτισμική Ένταξη, Πρόσβαση των προσφύγων, των μεταναστών και των μειονοτήτων, Εκπαίδευση ατόμων με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες, Εκπαίδευση ατόμων με νοητικές αναπηρίες, Διαβαθμίσεις διάρκειας ζωής και απασχολησιμότητα, γενικό σχεδιασμό για μάθηση, υποβοηθητικές τεχνολογίες και προσβάσιμοι πόροι.

3d Εκτύπωση & Σχεδίαση Διαχείριση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχομένου : Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αποθετήρια, Ηλεκτρονικά Χαρτοφυλάκια, Περιεχόμενο που δημιουργείται από Χρήστες, Ανοικτοί εκπαιδευτικούς πόρους, λογοκλοπή και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Τρισδιάστατη εκτύπωση και σχεδίαση στην κοινωνία και στη βιομηχανία  μάθηση στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία.

Η συμμετοχή στο συνέδριο δεν έχει συνδρομή

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

  • Πολάτογλου Χαρίτων, Δ/ντής ΕΔΙΦΕΤ – Τμήμα Φυσικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τσιαστούδης Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τόπος συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  .

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο  edifet@auth.gr