3η Κατηγορία: «Η πόλη μας»

Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό.
• Τα έργα για τον διαγωνισμό μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:
Για την κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 2 μαθητές/τριες.
• Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο ομάδα και κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλλει ένα έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Θεματολογία
Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε «Η πόλη μας»

Μελετάμε την πόλη μας προσπαθώντας να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα θετικά στοιχεία που έχει και τα προβληματικά θέματα με τη ματιά της αειφόρου ανάπτυξης. Εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αειφορία και επινοούμε μία κατασκευή που βοηθά στην επίλυσή του. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις. Σχεδιάζουμε το/τα αντικείμενα που θα λύσουν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει.

2. Προαιρετική έρευνα

Citizen science experiment : Πως μπορούν οι πολίτες του 21ου αιώνα να συμμετέχουν συλλογικά στην επιστημονική πρακτική;

Αφού καταγράψουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία δημιουργούμε αφίσες και
προσπαθούμε να δραστηριοποιήσουμε τους κατοίκους της πόλης για την επίλυση τους.