3η Κατηγορία: «Η πόλη μας»

Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου.
• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:
Για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Θεματολογία
Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε «Η πόλη μας»

Μελετάμε την πόλη μας προσπαθώντας να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα θετικά στοιχεία που έχει και τα προβληματικά θέματα με τη ματιά της αειφόρου ανάπτυξης. Εντοπίζουμε κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με την αειφορία και επινοούμε μία κατασκευή που βοηθά στην επίλυσή του. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις. Σχεδιάζουμε το/τα αντικείμενα που θα λύσουν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει.

Ενώ μια ενδεικτική ασπίδα που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι η παρακάτω. Ελευθερώστε την δημιουργικότητά σας διατηρώντας όμως το λογότυπο.

2.Μη διαγωνιστικό τμήμα.

Citizen science experiment : Πως μπορούν οι πολίτες του 21ου αιώνα να συμμετέχουν συλλογικά στην επιστημονική πρακτική;

Αφού καταγράψουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία δημιουργούμε αφίσες και
προσπαθούμε να δραστηριοποιήσουμε τους κατοίκους της πόλης για την επίλυση τους.