3η Κατηγορία: Κοινωνικοποίηση

Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου.
• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:
Για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Θεματολογία
Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε « Ατομικά δικαιώματα – κοινωνικές υποχρεώσεις.»

1.Το διαγωνιστικό τμήμα περιλαμβάνει την δημιουργία μίας ασπίδας προστασίας από τον κορονοϊό covid19.

Αρχικό σχέδιο για την δημιουργία της ασπίδας αποτελεί το παρακάτω αρχείο στο Tinkercad. Μπορείτε να δημιουργήσετε την τροποποίηση στο Tinkercad ή και σε άλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα κατεβάζοντας το stl.

Ενώ μια ενδεικτική ασπίδα που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι η παρακάτω. Ελευθερώστε την δημιουργικότητά σας διατηρώντας όμως το λογότυπο.

Κάνουμε μία μελέτη με θεματολογία τα « Ατομικά δικαιώματα – κοινωνικές υποχρεώσεις». Εμπνεόμαστε από αυτήν και εκφραζόμαστε μέσω της ασπίδας.

2.Μη διαγωνιστικό τμήμα.

Citizen science experiment : Πως μπορούν οι πολίτες του 21ου αιώνα να συμμετέχουν συλλογικά στην επιστημονική πρακτική;

Ερευνούμε τμήματα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με την πανδημία και χορηγούμε 5 ασπίδες προστασίας.