Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την παρακολούθηση του συνεδρίου ST3dM2. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση Βεβαίωσης παρακολούθησης αλλά και για την αποστολή πληροφοριών και υλικού του συνεδρίου.