Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     φθάσαμε στην χρονική στιγμή ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού για το 2022. Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους συναδέλφους αποδέχτηκαν την πρόσκληση μας για συμμετοχή στην προσπάθεια εισαγωγής της τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε δεύτερο βαθμό αξίζουν ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια σε όσους ξόδεψαν προσωπικό χρόνο ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδρομή του διαγωνισμού και κατάφεραν σε τόσο απαιτητικές συνθήκες να δημιουργήσουν τα προτεινόμενα τρισδιάστατα σχέδια. Οι μαθητές σας, μέσα από τις δικές σας προσπάθειες γνώρισαν μια νέα τεχνολογία και ένα νέο πεδίο για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζουμε να σας συναντήσουμε και στο 3ο Συνέδριο που θα οργανώσουμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση αναπτύσσοντας τον διδακτικό χαρακτήρα της δράσης. Με στόχο τη βελτίωση του Διαγωνισμού και τη μελέτη της δράσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολόγιου στο τέλος του οποίου υπάρχει και πεδίο για προτάσεις βελτίωσης, παρατηρήσεις αλλά και πρόταση των Θεμάτων του νέου Διαγωνισμού 2021-2022.

Ερωτηματολόγιο