Οι δηλώσεις συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνονται σε αυτήν την σελίδα κατά το διάστημα 10 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022.